Informacija o načinu naročanja in poročanja o rezultatu testiranja

Za odvzem brisa se je potrebno predhodno naročiti preko sistema dostopnega na spletni strani:  https://testiranje-postojna.si/ ali na telefonski številki: +386 (0)69/646-267

Na telefonski številki smo dosegljivi vsak dan od 8:00 – 20:00 ure. Preko booking sistema se je možno naročiti kadarkoli. Cena samoplačniškega testiranja je določena na spletni strani, ki se plača na lokaciji testiranja oziroma natančneje na naslovu Tržaška cesta 1, 6230 Postojna – Hotel Kras

Izročanje izvida:

O rezultatu brisa boste obveščeni v roku 24-ih ur od odvzema vzorca s strani CRPP.

Proti plačilu vam lahko izdamo ambulantno potrdilo 15 min po odvzemu vzorca (potrdilo v fizični obliki – PCT skladno).
 

V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi izvajalci testov obvezno posredovati rezultate v CRPP. Obveznost velja za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, neodvisno od tega, ali so vključeni v javno mrežo, če so testi financirani iz javnih sredstev ali se izvajajo v dogovoru s podjetjem, ki je upravičenec do pomoči za izvedbo testiranje. Ne glede na vir financiranja je obvezno poročanje rezultatov v vseh primerih, ko je rezultat testiranja pozitiven.

Vključeni smo v nacionalni sistem enotnega obveščanja o rezultatih testiranja na virus SARS-COV-2 preko SMS sporočil.

O REZULTATU TESTIRANJA OBVEŠČENI PREKO SMS SPOROČILA S TELEFONSKE ŠTEVILKE:051 285 886. V kolikor zahtevate Izvid (v slovenskem in angleškem jeziku) prejmete običajno še isti večer do 24. ure, oziroma najkasneje naslednji dan v PDF obliki po elektronski pošti.

S številke 051 285 886 boste prejeli SMS sporočilo, da je rezultat vašega testiranja na voljo. Na prejeto SMS sporočilo lahko odgovorite na 2 načina, opisana v tabeli spodaj:

s kartico ZZZS

Brez kartice ZZZS

zadnja dva znaka številke kartice ZZZS

štirimestna letnica rojstva  

POMEMBNO: Sistem vas bo vprašal le o zadnjih dveh številkah ZZZS številke ali po letu rojstva. V kolikor prejmete SMS s kake druge številke, posebej SMS, ki od vas zahteva kake druge podatke, na njega ne odgovarjajte in v primeru dvoma pokličite na 080 1404 za dodatne informacije ali verodostojnost preverite pri vaši vstopni točki.

Če boste odgovorili pravilno, boste v naslednjem SMS sporočilu prejeli rezultat testiranja. V primeru pozitivnega rezultata boste prejeli tudi TAN kodo za aplikacijo #Ostani Zdrav.

Če na SMS ne boste odgovorili pravilno ali ste zavrnili obveščanje po SMS ali ste kot kontakt za obveščanje navedli stacionarno telefonsko številko, vas bomo rezultatih obvestili sklicnega centra vstopne točke za odvzem brisov.

Rezultat testiranja COVID-19 lahko preverite tudi na portalu zVEM: https://zvem.ezdrav.si (dostop je možen z digitalnim potrdilom).

Več informacij o obveščanju na spletni strani NIJZ: www.nijz.si/rezultati-covid